Tsunami

Civil defence Waikohu community contacts

Show Sidebar

Civil defence Waikohu community contacts

Area Coordinator      
Ian Smith 862 3793     
Deputies      
Dave Pikia      
Anthony Ruru      
Graeme Church      
Area HQ Te Karaka Area School 862 3097  
Welfare Centre Te Karaka Area School 862 3097  
Welfare Coordinator  
Roberta McKenzie      
Community Emergency Managers  
Dan Hood Kanakanaia Home 862 3836
TBA Te Karaka Waikohu College 862 3750
Viki Hitaua Puha Tapuihikitia Marae 862 3788
Sally & Kevin Cale Whatatutu Home 862 1588
Graham Quilter Otoko Home 862 3643
Kerry Mullooly Matawai Matawai Community Hall 862 4011
Ron Crawshaw Motu Motu School 863 5804
Chris Marr Te Wera Home 867 8589
Nicholas Barclay Wharekopae Home 867 0842
Charlie Johnson Waipaoa Home 862 5533
Glenn Prebble Whakarau Home 867 6104